Skriv ut den här sidan

Hjälpmedelssortiment

Nedan följer KommSyn Stockholms olika produktområden. För mer information, klicka på respektive sortimentsområde i listan till vänster.

Hörsel

I gruppen "Hörsel" ingår hörapparater samt bild- och texttelefoni. I gruppen ingår även tekniska hörselhjälpmedel så som hjälpmedel för varseblivning och transmissionssystem. 

Kommunikation

I gruppen "Kommunikation" ingår bland annat läs- och skrivhjälpmedel, rösthjälpmedel, kommunikationsförstärkare, samtalshjälpmedel och stamningshjälpmedel. 

Kognition

I gruppen "Kognition" ingår bland annat veckoschema, timstock, natt-och dagkalender, talande armbandsur, inspelningsbart fickminne och elektronisk almanacka.

Fjärrstyrsystem/Omgivningskontroll

I gruppen "Fjärrstyrsystem och Omgivningskontroll" ingår bland annat IR-sändare med olika funktioner som kan hjälpa användaren att exempelvis tända och släcka lampor, svara i telefon och byta kanal på TV:n.

Alternativa styrsätt till dator

I gruppen "Alternativa styrsätt till dator" ingår bland annat skärmtangentbord, huvudmus, ögonstyrning, program för ordprediktion och underarmsstöd.  

Närlarm

I gruppen "Närlarm" ingår de larm som hjälper brukaren att påkalla uppmärksamhet inom det egna hemmet, till anhöriga eller personal. 

Syn

I gruppen "Syn" ingår bland annat markeringskäppar, förstorande linser, kikarglasögon, punktskriftsmaskiner, förstoringsprogram, skärmläsare, talsyntes och punktdisplay.