Skriv ut den här sidan

Kognitivt stöd

Vad är kognitivt stöd? 

Kognitivt stöd är allt man gör för att kompensera funktionsnedsättningen i personens kognitiva förmåga i en specifik situation i vardagen. T ex. att ändra informationen så att den passar en lägre abstraktionsgrad, tydliggöra tid och händelser.

Arbetssätt, attityder, förhållningssätt

 • Prata tydligt och konkret
 • Visa vad du menar genom att peka
 • Använda bilder eller tecken
 • Se till att personen inte blir störd av ovidkommande intryck
 • Minimera antalet intryck

Lågteknologiska hjälpmedel

 • Färgad tejp
 • Bilder/konkreta föremål
 • Äggklocka, Timer

Högteknologiska hjälpmedel

 • Datorer, datorprogram
 • Alternativa styrsätt
 • Klockor
 • Kommunikationshjälpmedel

Kognitivt stöd innebär hjälp att: 

 • Välja ut information
 • Göra informationen tillgänglig där den behövs, och när den behövs
 • Presentera informationen så att brukaren kan förstå och använda den

Syftet med kognitivt stöd är ökad självständighet: 

 • Patienten ska kunna göra saker mer självständigt ,t ex skriva, tvätta, laga mat
 • Patienten ska kunna förstå och kunna ha kontroll på vad som händer, t ex passa tider, planera aktiviteter och förstå information

Senast ändrad: 2017-06-19