Försenad leverans från OrdBild

Information till Förskrivare: Leverantör OrdBild, Center för bildstöd kan dessvärre inte leverera sina veckotavlor förrän i slutet av augusti. Detta på grund av att de har semesterstängt.