Leveransförsening kognitionshjälpmedel

2018-01-24: MEMOplanner Large, artikelnummer 462853, är leveransförsenad från Abilia AB. Leverans väntas i slutet av februari.