Leveransförsening kognitionshjälpmedel

Leveransförsening av Time Timer Mod från leverantör Funktionsverket AB. Leveranserna bör vara igång igen i slutet av mars.