MEMOplanner Large - ändrad rutin

2017-11-09: Nu behövs inte längre en arbetsorder knuten till beställningen av MEMOplanner Large, artikelnummer: 462853.