Skriv ut den här sidan

Upphandling

Våra upphandlingar annonseras via Opic och i förekommande fall även på europeisk nivå i EUT/TED.

Leverantörsportalen

Aktuella upphandlingar finns publicerade på vår leverantörsportal. Ett konto måste skapas för att få ut förfrågningsunderlaget och för att lämna anbud.

Pågående upphandling

 • Strumppådragare
  Planerad avtalsstart: 2018-02-01
 • Personliga nödlarm: Apnélarm, anropssystem inom bostaden och epilepsilarm. 
  Planerad avtalsstart: 2018-04-01
 • Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention och behandling
  Planerad avtalsstart: 2018-09-01
 • Koda avkoda skriftspråk (dyslexiprogramvaror)
  Planerad avtalsstart: 2018-11-01
 • Arbetsstolar
  Planerad avtalsstart: 2018-12-01
 • Elrullstolar
  Planerad avtalsstart: 2018-12-01
 • Individanpassade sitsar
  Planerad avtalsstart: 2019-02-01

Senast ändrad: 2015-11-17