Ledning KommSyn Stockholm

Viktoria Edefur

Verksamhetschef KommSyn Stockholm

Verksamhetsgemensamma funktioner

Tomas Björnstad

Sektionschef verksamhetsgemensamma funktioner

Annemone Kyllengård

Enhetschef kundenheten

Jorma Taavitsainen

Enhetschef lager och transport

Jan Treffenberg

Enhetschef inköp

Walter Schaller

Enhetschef verksamhetsstöd