Skriv ut den här sidan

Information om våra utbildningar

Som en del av att upprätthålla förskrivarnas kompetens angående hjälpmedel, erbjuder vi regelbundet utbildning i vårt förskrivningsbara hjälpmedelssortiment. Utbildningarna vänder sig till dig som har förskrivningsrätt och beställer hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och/eller Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH).

Kursutbud

Kursutbudet presenteras terminsvis (mitten av juni respektive mitten av december). På denna sida hittar du en sammanställning av hjälpmedelsverksamheternas aktuella kursutbud. 

I dagsläget erbjuder Medicinteknisk apparatur i hemmet endast utbildning gällande regelverk och rutiner- "Hjälpmedelsguiden och Beställningsportalen".

Kostnad

Alla våra utbildningar är kostnadsfria för dig som förskrivare. 

Information och anmälan i Lärtorget

Samtliga förskrivarutbildningar går nu att söka och anmäla sig till i Lärtorget. I Lärtorget hittar du också mer information om kursernas innehåll. Klicka på länken nedan för att komma till Lärtorget. 

Alla våra förskrivarutbildningar har kursbenämningar som börjar med texten Hjms Förskrivarutbildning. Du hittar lättast din kurs genom att i sökrutan skriva exempelvis Hjms eller ett, för kurstillfället relevant, sökord. 

Det finns i nuläget tre olika sätt att göra en anmälan. Vilket du ska välja beror på om du har en anställning inom Stockholms läns landsting samt om du har ett e-tjänstekort. Vi har skapat lathundar som du kan använda dig av (se länkar nedan).

Bekräftelse

Du kommer att få en automatisk bekräftelse till anmäld kurs. Anmälningar tas emot via Lärtorget fram till 14 dagar före aktuellt kurstillfälle. Om platser finns kvar inom 14 dagar från kurstillfället kan du anmäla intresse via hjmsutbildning.slso@sll.se.

Avanmälan

Om du har fått förhinder kan du avanmäla dig från kursen direkt i Lärtorget fram till 14 dagar för kurstillfället. Inom 14 dagar från kurstillfället sker avanmälan via hjmsutbildning.slso@sll.se

Skräddarsydda utbildningar

Har du några specifika önskningar om utbildning och information är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har större möjligheter än tidigare att tillgodose enskilda behov hos förskrivare, patienter, nätverk mfl, angående kunskapsspridning om hjälpmedel.