Skriv ut den här sidan

Bashjälpmedelsförråd och lokalt hjälpmedelsförråd

I Beställningsportalen finns en lista med de hjälpmedel och tillbehör som ingår i bashjälpmedelsförrådet. Vid behov av hjälpmedel och tillbehör som inte ingår i bashjälpmedelsförrådet kan enheten ansöka om ett lokalt hjälpmedelsförråd.

När produkter plockas från basförråd eller lokala hjälpmedelförrådet ska en registrering göras i Beställningsportalen (På prov eller förskrivning), annars kommer det uppstå en skillnad mellan fysiskt lager och KommSyn Stockholms affärssystem.

Bashjälpmedelsförråd

Samtliga förskrivande enheter har möjlighet till ett bashjälpmedelsförråd. Artiklar som kan beställas till bashjälpmedelsförrådet finns i Beställningsportalen under rubriken "Beställ till bashjälpmedelsförråd". 

Lokalt hjälpmedelsförråd

Vissa förskrivande enheter har möjlighet till ett lokalt hjälpmedelsförråd av hyr- samt bashjälpmedel så att rehabiliterings- och vårdkedjan fungerar, till exempel så att eventuell utskrivning från sjukhus inte försenas.

När bashjälpmedelsförrådet inte räcker för att tillgodose enhetens behov finns det alltså möjlighet att ansöka om ett lokalt hjälpmedelsförråd.

Hörapparater beställs i regel alltid till det lokala hjälpmedelsförrådet först, för att kunna lämnas ut på prov. Hörapparater förskrivs endast direkt till patient i Beställningsportalen då man är säker på att det är den hörapparatur patienten ska ha. Tillbehör beställs till lokalt hjälpmedelsförråd, de levereras i förpackningar med 5-10st.

Kriterier för lokalt hjälpmedelsförråd:

  1. För enheten hjälpmedel som inte kan vänta och därmed försena utskrivning från sjukhus alternativt förhindra inskrivning till sjukhus.
  2. Hjälpmedlen ska förskrivas frekvent på enheten.

Ansökan

Blanketten "Ansökan om lokalt hjälpmedelsförråd" ska fyllas i och e-postas till hjalpmedelstockholm.slso@sll.se.

Beslut

När ansökan inkommit behandlas ärendet och det kan ta upp till 4 veckor innan beslut.

När beslut är taget meddelas förskrivaren via e-post och en lista upprättas över de hjälpmedel som är godkända att ha i enhetens lokala hjälpmedelsförråd.

Kan överenskommelse inte träffas mellan Hjälpmedel Stockholm och den förskrivande enheten äger Hälso- och sjukvårdsförvaltningen rätt att avgöra frågan.