Legitimation vid uthämtning av paket

Vissa tillbehör och hjälpmedel skickas från KommSyn Stockholm per post. Om paketet inte får plats i brevlådan/postfacket, lämnar brevbäraren en avi och uthämtning av hjälpmedlet sker hos postombud. Då behövs legitimation.

Är din brukare under 18 år och saknar legitimation? 

Vi vill bli ännu bättre!

Vi ser gärna att du informerar oss om du har några synpunkter eller klagomål på vår service, våra tjänster, vårt bemötande, tillgänglighet eller annat som du inte är nöjd med. 

Dina tankar, idéer eller klagomål ger oss en chans att utveckla vår verksamhet. 

Kommunikationsstöd för människor på flykt

Idag när så många människor flyr till Sverige uppstår det svårigheter då vi inte talar samma språk. Då kan man använda bilder som stöd i kommunikationen. Det gör det lättare att både förstå och att själv kunna säga något.