För dig med gånghjälpmedel, rullstolar, elrullstolar eller hygienhjälpmedel

Vänd dig direkt till Hjälpmedel Stockholm. 

Ring oss på telefonnummer 08-123 476 00 eller besök vår hemsida. 

Lediga jobb

För dig med CPAP, syrgasapparatur, diabetes eller annan medicinteknisk apparatur

Vänd dig direkt till Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) i Solna.

Ring oss på telefonnummer 08-123 675 00 eller besök vår hemsida.