Skriv ut den här sidan

Kognition

Kognition är hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och använda information.

Nedsatt kognitiv förmåga

Nedsatt kognitiv förmåga kan märkas genom svårigheter med minne, koncentration, tidsuppfattning, planering och strukturering av dagliga aktiviteter samt nedsatt kommunikationsförmåga.

Kognitiva hjälpmedel

Våra kognitiva hjälpmedel kan kompensera för denna nedsatta förmåga och bidra till ökad självständighet och delaktighet i vardagen.

Kognitiva hjälpmedel kan vara lågteknologiska eller högteknologiska.

Lågteknologiska kognitiva hjälpmedel

  • Veckoscheman med bilder
  • Inspelningsbart fickminne
  • Talande armbandsur
  • Visuellt anpassade tidshjälpmedel

Högteknologiska kognitiva hjälpmedel

  • Elektroniska almanackor
  • Bordsur och väggur med påminnelser
  • Programvaror för almanackor med många anpassningsmöjligheter

Senast ändrad: 2016-01-27